Galicia Móvil
24ago.
Mostra etnográfica "Queixumes dos Pinos"
Rúa Nosa Señora da Sainza, 26 baixo Ourense
20 nov. - 1 ene.
Presentación da mostra etnográfica de Queixumes dos Pinos, onde se atopan máis de 500 pezas recollidas ao longo dos anos e que axudan a comprender a vida cotiá da Galicia do pasado.