Galicia Móvil
En curso
Mostra etnográfica "Queixumes dos Pinos"
Rúa Nosa Señora da Sainza, 26 baixo Ourense
A 18:00
Presentación da mostra etnográfica de Queixumes dos Pinos, onde se atopan máis de 500 pezas recollidas ao longo dos anos e que axudan a comprender a vida cotiá da Galicia do pasado.