Galicia Móvil
23jun.
A Escudería Leicar Sport organiza a II Subida Cerdedo-Cotobade que se desenrolará desde o día 23 de Xuño ó día 24 de Xuño do ano 2018. Esta proba disputarase de acordo co establecido nas prescripcións comúns ós Campionatos e Copas de Galicia 2018, o regulamento xeral, e o presente regulamento particular da proba, no C.D.I. (e os seus anexos), as prescripcións xerais aplicadas a tódolos Campionatos e Copas F.I.A., e os Regulamentos Xerais dos mesmos, aprobados pola Federación Galega de Automobilismo o día 24.04.2018. A Proba ten o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo número GA-017-MO.
06jul.
A Escudería SURCO organiza ó XV Rallye Sur do Condado, que se desenvolverá dende o día 06 ó día 08 de Xullo do ano 2.018. Este Rallye disputarase de acordo co establecido nas Prescricións Comúns os Campionatos e Copas de Galicia 2018, as Prescricións Comúns para Rallyes, o Regulamento Xeral, e o presente Regulamento Particular da Proba, no C.D.I. (e os seus anexos); as Prescricións Xerais aplicadas a tódolos Campionatos e Copas FIA, e no seu caso, as condicións de organización comúns os Campionatos do Mundo, de Europa e de España de Rallyes e os Regulamentos Xerais dos mesmos, aprobado pola Federación Galega de Automobilismo o día 25 de Maio de 2.018. A proba ten permiso o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo número GA-022-RA
14jul.
O Club One Seven organiza 29º KARTING A MAGDALENA 2018 os días 14 e 15 de Xullo de 2018 a proba é puntuable para os seguintes certames:
O/a Escudería Cidade de Pontevedra organiza a XXI Subida Pontevedra-Almofrei que se desenrolará desde o día 14 de Xullo ó día 15 de Xullo do ano 2018. Esta proba disputarase de acordo co establecido nas prescripcións comúns ós Campionatos e Copas de Galicia 2018, o regulamento xeral, e o presente regulamento particular da proba, no C.D.I. (e os seus anexos), as prescripcións xerais aplicadas a tódolos Campionatos e Copas F.I.A., e os Regulamentos Xerais dos mesmos, aprobados pola Federación Galega de Automobilismo o día 21.05.2018. A Proba ten o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo número GA-021-MO. 
28jul.
O/a Escudería MixRallyeSports organiza o  III RALLYMIX CONCELLO DE PIÑOR  que se desenrolará desde o día 28 de Xullo ata ó día 29  de Xullo do ano 2018. Este RallyMix disputarase dacordo co establecido nas prescricións comúns ós Campionatos e Copas de Galicia 2018, as prescricións comúns para rallyes, montaña, autocross, slalom, todoterreo, o regulamento xeral, e o presente regulamento particular da proba, no C.D.I. (e os seus anexos), as prescricións xerais aplicadas a tódolos Campionatos e Copas F.I.A., no seu caso, as condicións de organización comúns ós Campionatos do Mundo, de Europa, e os Regulamentos Xerais dos mesmos, aprobados pola Federación Galega de Automobilismo o día 30‐05‐2018. A proba ten o Permiso de Organización da Federación Galega de Automobilismo número GA‐023‐RX.