Volver a la lista

Ecoha - Psicólogos e Psicopedagogos

Rúa República Argentina, 28 2º A - NoiaEcoha nace en 1999 co fin de cubrir un vacío no ámbito socio-educativo e terapéutico.

Durante estos anos a través dos grupos formativos e da terapia  psicolóxica centrámonos  na  atención daqueles malestares da vida cotiadiana.

-APOIO PSICOPEDAGÓXICO:

Trastornos da aprendizaxe (lecto-escritura, cálculo,…), trastornos da linguaxe, tratornos da atención e hiperactividade (TDAH), trastornos do espectro autista (TEA),  aplicación de tests (intelixencia, preferencias profesionais), ....


-TERAPIA PSICOLÓXICA A NENOS E ADOLESCENTES: trastornos de conducta, ansiedade, fobias, trastornos da alimentación, trastornos do sono, tics, trastornos afectivos, control de esfínteres, dificultades na adolescencia,…

-TERAPIA PSICOLÓXICA A ADULTOS:
Ansiedade, depresión, fobias, tabaquismo, trastornos obsesivos-compulsivos, estrés, insomnio, duelos, ludopatías, hábitos nerviosos,…

 

-TERAPIA DE PARELLA:

Dificultades na relación de parella, mediación ante a separación,…

 

-TERAPIA DE FAMILIA:

Situacións  de crise, cambios por separacións, reestructuracións familiares,…

 

 

- XESTIÓN SOCIOEDUCATIVA:

Os nosos obxetivos son dinamizar a formación a través de programas de intervención grupal e favorecer e potenciar habilidades persoais e de transformación social, a través dos espacios  grupais onde analizamos as contradiccións cotidianas que xeneran malestar buscando alternativas para a súa resolución.

 

Para acadar eses obxetivos contamos cun equipo profesional formado por psicólogas e pedagogas formadas na metodoloxía dos Procesos Correctores Comunitarios (ProCC) na que estamos especializadas.


Os destinatarios dos nosos servizos son institucións (concellos, centros de ensino, culturais, sociais, , clubes da terceira idade...) e asociacións particulares (AMPAS).


Os programas realízanse no propio local de Ecoha ou nos locais dos centros solicitantes.


Os proxectos elabóranse e adáptanse ás necesidades dos interesados.

 


Programas de Formación:

Técnicas e hábitos de estudio.

Educación en igualdade.

Educación afectivo- sexual.

Educación emocional.

Habilidades de comunicación.

Búsqueda de emprego,…


Programas de Prevención:

Conflictos escolares.

Saúde Mental na adolescencia.

Prevención do fracaso escolar.

Prevención das drogodependencias dende a familia.

Prevención da depresión.

Prevención do estrés
Trastornos da Alimentación(Anorexia e bulimia).

Drogodependencias.

V.I.H./SIDA.

 

Programas de Orientación e Formación:

A familia como sistema educativo.

Afrontamento da soidade.

Os aspectos positivos da vellez

Coidados a persoa coidadora.

Talleres de memoria…

 

-DINAMIZACIÓN SOCIAL: AMPAS, Clubes da Terceira Idade, Escolas de Pais e Nais...
 

Nº rexistro sanitario 15-003345

Horario de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00.h

Aparcamento gratuito

Cita previaCita previa


Atención individualizada